Cadet Promotions

To Cadet Seaman Apprentice - C/SA
 


Lopez, J (Dec)
Alvarez, E (Oct)
Perkins, K (Oct)
Toler, K (Oct)
White, L (Oct)

To Cadet Seaman  - C/SN
 
Alvarez, E (Feb)
Canlas, S (Feb)
Lacap (Feb)
Pacheco, M (Feb)
Toler, K (Feb)
Wedge, A (Feb)

To Cadet Chief Petty Officer - C/CPO

Bowens, B (May)
Briscoe, G (May) 
Canlas, S (May)
Ibarra, N (May)
Melchor, M (May)
Palma, K (May)
Perkins, K (May)
Sampson, M (May)
Sykes, B (May)
Thomas, Z (May)
Villatoro, D (May)
Batoon, P (Jan)

To Cadet Master Chief Petty Officer - C/MCPO

Bell, T (May)

To Cadet Ensign - C/ENS
 
Batoon, P (May)
Burch, M (May)
Gibert, D (May)
Lopez, J (May)
Melchor, D (May)
Palma, K (May)
Wedge, A (May)

To Cadet Lieutenant Junior Grade  - C/LTJG

Gouldbourne, N (May)
Jackson, J (May)
Villanueva, S (May)


To Cadet Lieutenant - C/LT

Toler, K (May)

To Cadet Lieutenant Commander- C/LCDR

Bailey, A (May)